Decembar 2012

  • Kako se ocenjuju skokovi? FINA pravila (srpski)

    Kako bi skakačima, roditeljima koji prate takmičenja i drugima koje zanimaju skokovi u vodu, približili pravila i sve ono što utiče na ocenu koju sudije daju za izvedeni skok, predstavljamo zvanična pravila svetske federacije FINA (prevod na srpski), kao i slobodnu interpretaciju u prilogu.